Delosgaia

Welkom bij onze Mongolie reis

 • Het land

 • Mongolië is voor velen een mythisch land, ergens ver weg in Azië en vaak wordt er geen verband gelegd met Ghingis Khan, Kublai Khan of China. De Mongolen hadden eens het grootste wereldrijk op Aarde, een wereldrijk datzich uitstrekte van de steppen van Hongarije tot de Japanse en Oost-Chinese Zee en vanaf Siberië tot de vlaktes van India.
  Het Mongoolse leger daverden op de kleine steppe paardjes over de steppen van Azië en Europaen joegen iedereen schrik en angst aan. In één generatie heeft Ghingis Khan de diverse Mongoolse stammen samengevoegd, getraind en zijn directe vijanden verslagen en onderworpen. Vervolgens zijn ze verder naar het oosten,zuiden en westen gegaan en hebben volkoren aan zich onderworpen. Ghingis Khan zouden we nu wreed en meedogenloos noemen, volkoren die zijn heerschappij niet erkenden werden uitgeroeid, de steden en dorpen vernietigd.Zo was het leven in de vroege Middeleeuwen.
  Kublai Khan, de kleinzoon van Ghingis Khan benoemde Beijing tot de hoofdstad van zijn rijk en heersten over het oude China. Pas 200 jaar na de veldtochten van Ghinghis Khan hebben de Mongolen zich terug getrokken op desteppen van Mongolië. Later hebben ze zich bekeerd tot het Boeddhisme. De titel Dalai Lama is afkomstig van de Mongolen.

 • Video Thumbnail

  Film is door Arno van Lent ter beschikking gesteld en wordt gestreamed vanaf zijn Vimeo account

 • Het Boeddhisme is een filosofie die zich richt op een vreedzame samenleving met veel bidden.Veel jonge Mongolen hebben hun hele leven gewijd aan het priesterschap, dit had tot gevolg dat de bevolkingsdichtheid afnam en daarmee een eenvoudig doelwit werd voor overheersing door andere volkeren. Het land is heel lang overheerst door de Chinezen en later door de Russen. Het raakt daarbij aan alle kanten grondgebied kwijt.
  Tegenwoordig praat men in Mongolië nog heel positief over de Russen, voornamelijk omdat ze het land hebben bevrijd van de Chinezen en een inval van het Japanse leger in de jaren dertig van de vorige eeuw hebben helpen afslaan.
  Vanaf het begin van de 20ste eeuw tot aan het eind van de jaren 90 is het land overheerstdoor de communisten. Het Mongoolse communisme bleef tot ca. 1930 onafhankelijk van Rusland. Het boeddhisme had in die tijd, hoewel er geen leider was, veel politieke macht. De kloosters bezaten een groot deel van hetland en een derde van de mannelijke bevolking was monnik of lama. De communistisch gezinde regering probeerde dan ook aanvankelijk de sympathie van de boeddhisten te winnen. Toen dat niet lukte, zette maarschalk Choibalsan,een Mongoolse stalinist, in 1937 letterlijk het mes in het boeddhisme. Meer dan 17000 monniken werden vermoord of naar Siberië verbannen en van de ruim 700 kloosters bleven er slechts vier over.
  De reden is datde communisten elke vorm van geloof verwerpen, het is een bedreiging voor het wakker arbeidersgeweten. Minstens zo belangrijk is dat een derde van de mannelijke bevolking de tijd doorbracht met bidden in plaats vanwerken en kinderen verwekken.
  Na de val van het communisme in 1990 is in 1992 een nieuwe grondwet met godsdienstvrijheid opgesteld. De jaren negentig van de vorige eeuw waren hele roerige politieke en culturelejaren voor de nieuwe republiek en alleen door zeer sterk te gaan samenwerken en de eigen identiteit terug te vinden is Mongolië uitgegroeid tot een sterke democratische samenleving gericht op het opbouwen van het eigenland.

 • mongolia empire

  Grootste uitbreiding van het Moongoolse rijk

 • De bewoners van Mongolië

 • Mongolië kent een etnisch homogene populatie: 97 procent van de bevolking is Khalkh Mongol. De grootste minderheid zijn Kazakh (Moslim), het wordt geschat op ca.130.000 mensen en ze wonen voornamelijk in de westelijke provincies.De rest is Chinees (2 procent), Russisch (2 procent), Tuvans, Uzbeks, Uighurs en anderen (samen 1,5 procent).
  Mongolië is een van de dunst bevolkte landen ter wereld, het land telt ca 3 miljoen inwoners waar vande helft in de hoofdstad Ulaanbaatar woont. De rest in de andere steden, dorpen en een groot deel woont op het platteland en heeft nog de oude nomadische levensstijl. Veel van de inwoners van de grote steden trekkenna de pensionering vaak terug naar het platteland om verder te leven in de traditionele nomadische levensstijl.

 • mongolia festival

  Mongools Festival

 • De bevolking van Mongolië is etnisch vrij homogeen; ongeveer 90 procent van de bevolking spreekt een van de verschillende dialecten van de Mongoolse taal. Mongol is een Altaïsche taal, verwant aan de Turkse talen net alsde Oezbeekse, Turkse en Kazachse en ver verwijderd van de Koreaanse en Japans taal. Met uitzondering van het dialect van de Buryat die voornamelijk in het gebied rond Lake Baykal in Siberië wonen en de dialecten vanverspreide isoglossen in Mongolië, worden alle dialecten van het Mongol gemakkelijk begrepen door sprekers van de moedertaal.
  Het woord "Mongools" als een term voor Oost-Aziatische mensen werd bedacht door JohannFriedreich Blumenbach (1752-1840), een Duitse anatoom en naturalist die het huidige meest gangbare systeem van rassen classificatie oprichtte. Deze is deels gebaseerd op zijn studie van menselijke schedels. In de derdeeditie van zijn thesis "de generis humani Varietaye Nativa (over de natuurlijke verscheidenheid van de mensheid), gepubliceerd in 1795, deelde Blumenbach de mensheid op in vijf categorieën: Kaukasische, Mongolen, Ethiopiërs,Amerikanen en Maleisiërs. Blumenbach omvatte de mensen uit Oost-en Zuidoost-Azië in de Mongoolse categorie.

 • mongolia woman

  Mongoolse vrouw in lokale dracht

  mongolia woman

  Sieraden die een Mongoolse vrouw dragen bij feesten

 • Volgens de Chinezen zijn de Mongolen een legendarische etnische groep met een lange geschiedenis die terug gaat tot in de oude Steentijd. Duizenden jaren lang trokken ze rond als nomaden en veroveraar over de uitgestrektesteppen van Centraal-Azië en Mongolië. In het huidige China bezetten ze traditioneel het land dat zich uitstrekt van de grote muur (Himalaya) in het zuiden tot de Gobiwoestijn in het noorden en van Xingan Mountainsin het oosten tot Henan Mountain in het westen.
  Op de plaatsen waar ze wonen, bestaat een oude Mongoolse uitspraak: "de hemel is grijs, het open land is uitgestrekt, grassen buigen in het ruisen van wind en koppelsen kuddes komen in het zicht." Het land staat bekend om zijn grenzeloze weiden met blauwe hemel, witte wolken, groene velden, rode bloemen, kudden schapen en tent kampen die zwaar zijn van de geur van vlees en melk.

 • mongolia wrestling

  Sport nummer 1 in Mongolië is worstelen

 • Het Landschap van Mongolië

 • Mongolië ligt in het hart van Eurazië, de grootste landmassa van de wereld. Het is het op zes na grootste land van Azië en is het 18de na grootste in de wereld en bezet een gebied van ongeveer 1.600.000 vierkante kilometer.Dat is ongeveer zo groot als Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Spanje en Portugal samen.
  Mongolië heeft een zeer gevarieerde topografie. Het noorden en westen van het land is zeer bergachtig en bedekt metweiden, steppen en bossen en heeft een relatioef vaste bevolkings dichtheid.
  Zuid-Mongolië is de bakermat van de beroemde Gobiwoestijn, het leefgebied van verschillende zeldzame zoogdieren die op de rand van uitstervenstaan zo als Mazalai, Gobi bruine beer, zwarte staart antilope en Havtgai, de wilde kameel. De Gobi regio is dun bevolkt met veehouders van kamelen, geiten en schapen die zijn aangepast aan de schaarse vegetatie. Eengrootste deel van Oost-Mongolië bestaat uit een laag gelegen vlakte die loopt van de Gobiwoestijn tot de grens met China in het oosten.
  Het land kent twee grote bergketens, de hoogste is het Altai-gebergte datzich uitstrekt over de westelijke en de zuidwestelijke regio's van het land. Het gebergte ligt in een noordwest – zuidoostelijke richting. De Altai bevat de hoogste piek van het land, de 4.374 m hoge Khüiten piek.

 • mongolia map

  Kaart van Mongolië

 • Het Khangai-gebergte ligt in het noordcentrale deel van het land en loopt ook van noordwest naar zuidoost. Dit is ouder, lager en meer geërodeerde bergen, met veel bossen en alpenweiden.
  Sommige van de Mongoolse rivierenlopen tot aan de oceanen, de meeste eindigen in bekkens in de woestijnen of in de meren in de laaggelegen delen in het noordwesten van het land. In het noordwesten van Mongolië liggen diverse meren met het Uvs Lakeals grootste.
  De meeste rivieren stromen in het noorden van het land met de Selenge als de belangrijkste, het water in deze rivier gaat via het grootste meer van Mongolië, het Khövsgöl Nuur en het Baikalmeer naarde Noordelijke IJszee. Enkele kleine zijrivieren van de Siberische Yenisei in Siberië ontspringen in de bergen van Noordwest-Mongolië. In het noordoosten van Mongolië stroomt de Onon-rivier via de Shilka en de Amurnaar de Stille Oceaan.
  Een van de meest oostelijke meren van Mongolië, HOH Nuur ligt op een hoogte van 557 meter en is daarmee het laagste punt van het land. In totaal beslaan de meren en rivieren van Mongolië10.560 vierkante kilometer, oftewel 0,67% van het land.

 • Mongolia Topography

  Topografie van Mongolië

 • De geologie van Mongolië

 • Mongolië kent een ingewikkelde tektonische en structurele geologische geschiedenis. Geologische behoort het tot de Mongoolse-Okhotsk mobiele zone gelegen tussen het Siberische platform in het noorden en het Chinese platformin het oosten en zuiden. De oudste gesteenten in de diepe ondergrond zijn afkomstig uit het Riphean (1600-650 miljoen jaar oud) en bestaan uit ophiolieten afzettingen (vulkanische oceaan bodem) gevormd in twee riftperiodes (continent splitsing) ongeveer 1.600 miljoen jaar en 800 miljoen jaar geleden.
  De sluiting van de laat Proterozoïsche Oceaan tussen het Mongoolse microcontinent en het Siberische platform bracht de oceaanbodemals ophiolieten op het Siberische platform. De Baikalides en Altaïde gebergte zijn ontstaan als het gevolg van subductie van Island Arc (vergelijk Japan, Philipijnen) in het Paleziocum.
  De botsing van diverseandere micro continenten zoals Amuria en de grote botsing tussen Azië en Gondwana in het Mesozoïcum (Trais, Jua en Krijt: 252 – 66 miljoen jaar) en India in het Cenozoïcum (laatste 66 miljoen jaar) hebben een groteinvloed op de geologie in de regio.
  Net ten noorden van Mongolië ligt het Baikal meer, dit is het meest actieve rift gebied (continent splitsing) in de wereld met aardbevingen tot wel op 30 km diepte. Het meestewestelijke deel van de Baikal rift ligt in noordoosten van Mongolië en bestaat uit drie aparte slenken. De slenk met het Hövgöl Nuur is de jongste daarvan. Zuidelijker is veel recent vulkanisme aanwezig met basalt afzettingen.
  Mongolië heeft in de afgelopen eeuw diverse zware tot zeer zware aardbevingen gekent. In 1905 zijn twee aardbevingen geweest in het Hangay gebergte (Tsetserleg en Bulnay) van kracht 7.8 en 8.3. In 1931 is eenaardbeving geweest van kracht 8 in het Chinese deel van het Altai gebergte en in 1957 een aardbeving van kracht 8.3 in het Gobi-Altay gebergte.
  Ondanks de grote afstand tot de Himalaya en India merkt geheel Mongoliëen Siberië, tot ver noordelijk van het Baikalmeer de druk van de noordwaarts bewegende subcontinent India. Het gehele Mongoloolse plateau komt omhoog waarbij diverse breukzones ontstaan en oude worden gereactiveerd.Het recente vulkanisme in het noorden en de vorming van Baikal rift zijn het gevolg van deze beweging.
  In Mongolië is een Basin and Range gebied ontstaan. Een Basin and Range provincie is een afwisseling van parallelebergketens en laag gelegen dalen gescheiden van elkaar door afschuivingen, een slenk/horst gebied als de Rijn en Peel slenken. De meest voorkomende tektonische beweging in dit gebied is expansie.

 • Mongolian Geological Map

  Geologische zone's in Mongolië

 • Tektonische geschiedenis van Mongolië bepaald in grote mate waar metaal ertsen zijn te vinden. De noord Mongoolse metallogenic provincie maakt deel uit van de Mongoolse Altai Caledoniden, met een zuidelijke grens bij eendiepe breuk in de buurt van Bulgan. De oost-Mongoolse metallogenic provincie beslaat tweederde van het land en werd sterk beïnvloed door Mesozoïsche (Trais, Jura en Krijt) magmatische activiteit. De zuid-Mongoolse metallogenicprovincie is een derde groep.
  Ijzerertsen zijn gevormd in vulkaanische afzettingen en komen vaak samen voor met mangaanerts in de oost-Mongoolse provincie. Hercynische en Caledonian ophioliet structuren bepalenwaar in het land chroom, titanium en vanadium voorkomt. Lood, zink, koper en goud mineralisatie komen in alle drie de gebieden voor. De Boro ore zone met goud afzettingen volgt het Changajn en Chentejn gebergte in deoostelijke Mongoolse provincie. Trias en Jurassic vulkanische afzettingen bevatten veel van de metaalerts afzettingen in dezelfde provincie.
  Diepgelegen breukzone bevatten kwik afzettingen. Ten noordwesten vanMuren komt aluminiumoxide afzettingen vaak voor bij nefelien syeniet en sillimaniet Gneiss, dat is begrijpelijk want het aluminiumoxide zijn erosie producten van de gneisen. Ophiolite gebieden bevatten veelal nikkelen kobalt-nikkelerts, samen met chrysotiel asbest amfibolen. De Bulgan Fault Zone myloniet herbergt diverse koperafzettingen zoals azuriet, malachiet, chrysocolla en turkoois.
  De vallei van de meren is het centrumvan Mongolië uitgestrekte kolen afzettingen, deze dateren in het westen uit het Carboon en in het zuiden uit Perm. Olie komt veel voor in intracratonische bekkens in het zuidoosten en zijn gecentreerd rondom het Sajnsandolieveld.
  Je kan rustig stellen dat Mongolië door zijn geologische gesteldheid een rijk mineraal en ertsen gebied is, een gebied dat pas sinds 30 jaar uitgebreidt gekarteerd en ontgint wordt. Als er verstandigmee wordt om gegaan kan het van Mongolië een zeer welvarend land maken voor vele generaties. De mijn activiteiten heeft wel een grote invloed op de traditionele manier van leven van de Mongolen.

 • Mining and Exploration Mongolia

  Delfstroffen in Mongolië

 • Hoe verwerken we onze GPS data?

 • In onze pagina’s van de verschillende reizen plaatsen we tracks van de route die we op elke reis hebben afgelegd. Vanaf onze Zambia-Zuid Afrika reis in 2008 hebben we daarvoor een GPS tracker bij ons, de Garmin 60CSx. Deze hebben we gebruikt tot onze 2015 reis naar Australië. Deze is daarna vervangen door Garmin GPSMap 64s.
  De eerste maakt alleen gebruik van de GPS satellieten van de VS, de tweede gebruikt ook Russische Glonasssatellieten.
  Het verschil tussen de systemen is voor een GPS tracker niet zo groot, de plaatsing nauwkeurigheid is en blijft 3 meter. Wat wel verbeterd is het gebruik is moeilijk omstandigheden zoals in een smal dal of in een bos. De Garmin 60CSx had in het deze omstandigheden heel erg moeilijk en achteraf moeten we altijd veel corrigeren. In dat opzicht is de positionering met de GPSMap 64s beter en sneller, iets dat welk begrijpelijk is want deze GPS tracker werkt met signalen van 30 satellieten van beide systemen.

  Hoe verwerken we de data van de GPS tracker:
  Achteraf en vaak ook onderweg downloaden we de positie gegevens van de tracker en verwerken deze in de Garmin software. Dat is Mapsource voor de 60CSx en BaseCamp voor de 64s. Basecamp is gratis en te downloaden vanaf de Garmin website. Je kan deze software ook voor andere Garmin producten gebruiken.

  Nadat de gegevens van de tracker zijn gedownload controleren we alles en exporteren de gegevens naar een KML bestand. Dat is het bestandsformaat van de Google Earth Desktopsoftware. In Google Earth verwijderen we alle overbodi gegegevens en scheiden de positie tracker data van de waypoint data. Als laatste stap exporteren we de tracker data als KMZ. Dit is een gezipte versie van een KML-bestand. Nu heeft Google Earth een vervelende bug, de minimale breedte van een track is 2 mm, ook al geef he 1 mm aan. Deze passen we in het KMZ handmatig aan naar 1 mm.
  Het resultaat is zichtbaar als je op de link: Open kaart Mongolië klikt. Dit is een kaart in Google Maps, de tracks zijn te zien als je op“ -Kies een etappe- ” klikt.

 • tracks in Mongolia

  Nu de kaarten, je hebt er niets aan als je GPS tracker de route vastlegt zonder dat je weet waar je zit. Daarvoor zijn kaarten nodig. Nu is het fijne van Garmin dat ze gebruik maken van de opensource kaarten van OpenStreetmap.Er zijn diverse websitesdie kaarten van Europa aanbieden, voor ons zijn de bekendste Free maps for Garmin brand GPS devices en Openmtbmap.

  In de eerste jaren maakten we heel veel gebruik van de eerste site maar tegenwoordig vooral van Openmtbmap en dat vooral omdat zij ook topografische bestanden meeleveren. Niet alle kaarten zijn gratis maar je kan een levenslangabonnementnemen op de kaarten voor een klein luttel bedrag van €90,00. De kaarten worden met de Garmin software verzonden naar de GPS tracker of welk ander Garmin GPS apparaat.